W razie konieczności obecności kapłana proszę dzwonić: 664-091-035

Kandydaci do bierzmowania

REGULAMIN KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

 

BARDZO PROSZĘ

O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM!!!

 

 

PAMIĘTAJCIE, ŻE BIERZMOWANIE JEST PIERWSZYM SAKRAMENTEM,

KTÓREGO OTRZYMANIE

 

ZALEŻY CAŁKOWICIE OD WASZEJ POSTAWY I DECYZJI.

 

 

klasa 7 Szkoły Podstawowej

 

 

zasady „rekrutacji” na dwuletni kurs

(patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 524, § 2)

przygotowujący do Sakramentu Bierzmowania:

 

 

 

1. Zapisu dokonujemy wysyłając swoje dane (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres gimnazjum, w którym się uczę, klasa) na adres mailowy:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

lub osobiście dostarczam swoje dane do biura parafialnego

 

 

TERMIN NIEPRZEKRACZALNY ZGŁOSZENIA:

15 PAŹDZIERNIKA !!!

 

* zgłoszenie w terminie późniejszym skutkuje rozpoczęciem kursu o rok później, a co za tym idzie dopuszczeniem do Sakramentu Bierzmowania z rocznym opóźnieniem.

* przypominamy, że w przypadku przygotowania do Sakramentu Bierzmowania obowiązuje „rejonizacja” tzn. przygotowujemy mieszkańców naszej parafii. Jeżeli parafianin kościoła pw. św. Augustyna pragnie do Sakramentu Bierzmowania przygotować się w innym miejscu (z konkretnych, istotnych powodów) zobowiązany/a jest do odbycia rozmowy duszpasterskiej z ks. proboszczem naszej parafii i uzyskania jego zgody jeszcze przed rozpoczęciem przygotowania do sakramentu. Podobnie w sytuacji, gdy gimnazjalista przynależący do innej parafii pragnie przygotowywać się do przyjęcia sakramentu w parafii pw. św. Augustyna - powinien uzyskać zgodę swojego ks. proboszcza i dostarczyć ją do biura parafialnego parafii pw. św. Augustyna. (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 524, § 2).

 

2. Lista kandydatów z podziałem na grupy dyskusyjne, wraz z terminami pierwszych spotkań, wywieszona zostanie w gablocie oraz umieszczona na stronie internetowej parafii w ostatnią niedzielę października (29.10.2017). Podział na grupy dokonuje się alfabetycznie, jakkolwiek z istotnych powodów, po wcześniejszej rozmowie z księdzem proboszczem, możliwe są zmiany w grupach.

Spotkania w grupach dyskusyjnych prowadzą, przygotowani do tego wcześniej, animatorzy świeccy (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 522, § 3). Spotkania odbywają się zasadniczo w salce parafialnej. Terminy spotkań, odbywających się raz w miesiącu, podawane są przez animatorów (ustalane tak, aby kandydatom oraz animatorowi nie kolidowały z innymi zajęciami).

Ksiądz proboszcz nie musi orientować się w terminach spotkań dyskusyjnych (kandydaci otrzymują „namiary” swoich animatorów – nr telefonu bądź adres mailowy).

 

* zarówno ksiądz prowadzący przygotowanie, jak i animatorzy są tylko omylnymi ludźmi. A zatem bardzo prosimy o sprawdzenie dokładne listy kandydatów. Gdyby kogoś na liście zabrakło, czyjeś nazwisko albo imię zostało „przekręcone” - nie panikujemy tylko zgłaszamy ten fakt księdzu proboszczowi. Termin zgłaszania błędów: 30 października.

* przypominamy, że w przypadku niezaliczonego etapu pierwszego jedynym rozwiązaniem jest powtórka roku. Nie ma możliwości zaliczenia dwóch etapów w ciągu jednego roku, chociażby przez wzgląd na szacunek w stosunku do pozostałych zajęć i obowiązków kandydatów do bierzmowania (za duża ilość spraw do zaliczenia).

 

3. Na pierwsze spotkanie dyskusyjne kandydaci do bierzmowania dostarczają animatorowi po 5 zł. Jest to koszt zakupu "Dzienniczka kandydata do bierzmowania".

 

4. Oprócz spotkań dyskusyjnych elementem kursu są również, odprawiane raz w miesiącu przez księdza proboszcza Msze św. dla poszczególnych roczników (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 522, § 5).

Eucharystia dla klas pierwszych gimnazjum odprawiana jest w pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 19.00.

 

5. Zaliczenie pierwszego roku formacji kandydatów do bierzmowania wymaga (oprócz pilnowania zwykłych obowiązków katolika - codzienna modlitwa, coniedzielna Msza św., regularna spowiedź św.):

 

a) uczestnictwa w Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 19.00, w kościele pw. św. Augustyna (w czasie Mszy św. przekazywane są informacje duszpasterskie dotyczące klas pierwszych, podawany temat spotkań w grupach dyskusyjnych oraz w ramach kazania omawiany konkretny blok tematyczny).

 

Sposób sprawdzenia obecności: podpis księdza w Dzienniczku kandydata

 

b) uczestnictwa w spotkaniach dyskusyjnych – pierwszy etap przygotowania obejmuje 7 spotkań. W razie nieobecności na spotkaniu swojej grupy należy nawiązać kontakt z animatorem i „odrobić” temat - jak najszybciej!

 

Sposób sprawdzenia obecności: podpis animatora w Dzienniczku kandydata

 

c) uczestnictwa w nabożeństwach okresowych: różańcowym (październik), wymieniankach (listopad), roratach (grudzień), Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post), majowym (maj).

 

Sposób sprawdzenia obecności: podpis księdza w Dzienniczku kandydata

 

c) uczestnictwa w rekolekcjach szkolnych (patrz zarządzenie Kuratorium Oświaty w Warszawie z dn. 1 marca 2010) – poza szczególnymi, usprawiedliwionymi wypadkami.

 

Sposób sprawdzenia obecności: podpis katechety w Dzienniczku kandydata

 

d) lektury ewangelii wg św. Marka (patrz św. Hieronim „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”) - po dwa rozdziały na każde spotkanie dyskusyjne.

 

Sposób sprawdzenia: w gestii animatora

 

e) dostarczenia pozytywnej opinii katechety animatorowi – do końca roku szkolnego.

 

6. Kandydaci kończą formację weekendowym Kursem Nowej Ewangelizacji „Nowe Życie”. Termin i miejsce kursu podany zostanie do ferii zimowych - kurs trwać będzie od piątku do soboty, poza Czapurami.

 

7. Jako że troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy do całej wspólnoty parafialnej, zwłaszcza do rodziców, którzy przez przykład życia i posłuszeństwo Bożemu prawu wprowadzają kandydatów w atmosferę dojrzałej wiary, serdecznie zapraszamy Szanownych Rodziców kandydatów na Msze św. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 19.00 w kościele pw. św. Augustyna.

Jednocześnie informujemy, że w ciągu roku katechetycznego odbędą się dwa spotkania dla Rodziców, po wieczornej Mszy św. (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 522, § 1 i 5). Terminy tych spotkań podane zostaną w ogłoszeniach parafialnych. 

klasa 2 gimnazjum

 

 

Zakończyłeś/aś pierwszy etap przygotowania

do Sakramentu Bierzmowania.

 

Czas rozpocząć część drugą.

 

Pamiętaj jednak, że wraz z wyższym „levelem”

wzrasta też poziom trudności i wymagań.

 

Jako ekipa przygotowująca życzymy powodzenia!

 

 

Waszą główną animatorką jest w tym roku

p. Monika Borowska Świerczyńska,

tel. 502-239-944

 

1. Lista kandydatów z podziałem na grupy dyskusyjne, wraz z terminami pierwszych spotkań, wywieszona zostanie w gablocie oraz umieszczona na internetowej stronie parafialnej w drugą niedzielę października (8.10.2017). Parafia ma być wspólnotą, a żeby zaistniała wspólnota musimy się nawzajem poznać. Dlatego też grupy z klasy pierwszej zostają zmienione. Poznajemy nowych kolegów i koleżanki, uczymy się z nimi współpracować. Podziału dokonuje ks. proboszcz wraz z animatorami. Tylko z powodów bardzo istotnych, po wcześniejszej rozmowie z księdzem, dokonujemy kolejnych zmian w grupach.

Spotkania w grupach dyskusyjnych prowadzą, przygotowani do tego wcześniej, animatorzy świeccy (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 522, § 3). Spotkania odbywają się zasadniczo w salce parafialnej. Terminy spotkań, odbywających się raz w miesiącu, podawane są przez animatorów (ustalane tak, aby kandydatom oraz animatorowi nie kolidowały z innymi zajęciami).

Ksiądz proboszcz nie musi orientować się w terminach spotkań dyskusyjnych (kandydaci otrzymują „namiary” swoich animatorów – nr telefonu bądź adres mailowy).

* zarówno ksiądz prowadzący przygotowanie, jak i animatorzy są tylko omylnymi ludźmi. A zatem bardzo prosimy o sprawdzenie dokładne listy kandydatów. Gdyby kogoś na liście zabrakło, czyjeś nazwisko albo imię zostało „przekręcone” - nie panikujemy tylko zgłaszamy ten fakt księdzu proboszczowi. Termin zgłaszania błędów: 30 października.

* przypominamy, że w przypadku niezaliczonego etapu pierwszego jedynym rozwiązaniem jest powtórka roku. Nie ma możliwości zaliczenia dwóch etapów w ciągu jednego roku, chociażby przez wzgląd na szacunek w stosunku do pozostałych zajęć i obowiązków kandydatów do bierzmowania (za duża ilość spraw do zaliczenia).

2. Na pierwsze spotkanie dyskusyjne (październik) kandydaci do bierzmowania dostarczają animatorowi po 5 zł. Jest to koszt  zakupu "Dzienniczka kandydata do bierzmowania".

 

3. W kościele katolickim warunkiem dopuszczenia do kolejnych sakramentów jest wcześniejszy Chrzest św.. (patrz „Ceremoniał” Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, cz. 2, roz. II, kan. 431). Dlatego też kandydaci do bierzmowania z klas drugich zobowiązani są dostarczyć swojemu animatorowi odpis lub ksero metryki Chrztu św. (ten dokument nie będzie podlegał zwrotowi! Dlatego też jeśli jest pamiątką prosimy o ksero). Termin dostarczenia metryki: do końca listopada.

 

4. Oprócz spotkań dyskusyjnych elementem kursu są również, odprawiane raz w miesiącu przez księdza proboszcza, w kościele pw. św. Augustyna, Msze św. dla poszczególnych roczników (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 522, § 5). Eucharystia dla klas drugich gimnazjum odprawiana jest w drugą niedzielę miesiąca, o godz. 19.00.

 

5. Zaliczenie drugiego roku formacji kandydatów do bierzmowania wymaga (oprócz pilnowania zwykłych obowiązków katolika, czyli codzienna modlitwa, coniedzielna Msza św., regularna Spowiedź św.):

 

a) uczestnictwa w Mszy św. w drugą niedzielę miesiąca, o godz. 19.00, w kościele pw. św. Augustyna (w czasie Mszy św. przekazywane informacje duszpasterskie dotyczące klas drugich, podawany temat spotkań w grupach dyskusyjnych oraz w ramach kazania omawiany konkretny blok tematyczny).

 

Sposób sprawdzenia obecności: podpis księdza w Dzienniczku kandydata

 

b) uczestnictwa w spotkaniach dyskusyjnych – drugi etap przygotowania obejmuje 7 spotkań. W razie nieobecności na spotkaniu swojej grupy należy nawiązać kontakt z animatorem i „odrobić” temat - jak najszybciej!

 

Sposób sprawdzenia obecności: podpis animatora w Dzienniczku kandydata

 

c) uczestnictwa w rekolekcjach szkolnych (patrz zarządzenie Kuratorium Oświaty w Warszawie z dn. 1 marca 2010) – poza szczególnymi, usprawiedliwionymi wypadkami.

 

Sposób sprawdzenia obecności: podpis katechety w Dzienniczku kandydata

 

d) uczestnictwa w nabożeństwach okresowych: różańcowym (październik), roratach (listopad/grudzień), drodze krzyżowej (marzec/kwiecień), gorzkich żalach (marzec/kwiecień), majowym (maj).

Sposób sprawdzenia obecności: podpis księdza w Dzienniczku kandydata

 

e) lektury ewangelii wg św. Marka (patrz św. Hieronim „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”) - po trzy rozdziały na każde spotkanie dyskusyjne.

 

Sposób sprawdzenia: w gestii animatora

 

f) dostarczenia pozytywnej opinii katechety animatorowi – pod koniec 1 semestru roku szkolnego.

 

6. Kandydaci kończą formację weekendowym Kursem Nowej Ewangelizacji „Nowe Życie”. Termin i miejsce kursu podany zostanie do ferii zimowych - kurs trwać będzie od piątku do soboty, poza Czapurami.

7. Jako że troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy do całej wspólnoty parafialnej, zwłaszcza do rodziców, którzy przez przykład życia i posłuszeństwo Bożemu prawu wprowadzają kandydatów w atmosferę dojrzałej wiary serdecznie zapraszamy Szanownych Rodziców kandydatów do bierzmowania na Msze św. w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19.00 w kościele pw. św. Augustyna.

Jednocześnie informujemy, że w ciągu roku katechetycznego odbędą się dwa spotkania dla Rodziców, po wieczornej Mszy św. (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 522, § 1 i 5). Terminy tych spotkań podane zostaną w ogłoszeniach parafialnych.

 klasa 3 gimnazjum

 

 

„Należy dążyć do tego, aby decyzja przyjęcia bierzmowania

przez każdego kandydata była przemyślana

i wynikała z pragnienia świadomego wyboru chrześcijańskiego stylu życia

opartego na Ewangelii i nauce Kościoła.”

 ( patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 522, § 4)

  

 

Zakończyłeś/aś drugi etap przygotowania

do Sakramentu Bierzmowania.

 

Czas rozpocząć część trzecią i ostatnią.

 

Pamiętaj jednak, że wraz z wyższym „levelem”

wzrasta też poziom trudności i wymagań!

 

 

Jako ekipa przygotowująca gratulujemy i życzymy powodzenia!

 

 

Waszą główną animatorką jest w tym roku

p. Monika Borowska Świerczyńska,

tel. 502-239-944

 

 1. Lista kandydatów z podziałem na grupy dyskusyjne, wraz z terminami pierwszych spotkań, wywieszona zostanie w gablocie oraz umieszczona na internetowej stronie parafialnej w trzecią niedzielę października (15.10.2017). Parafia ma być wspólnotą, a żeby zaistniała wspólnota musimy się nawzajem poznać. Dlatego też grupy z klasy drugiej zostają zmienione. Poznajemy nowych kolegów i koleżanki, uczymy się z nimi współpracować. Podziału dokonuje ks. proboszcz wraz z animatorami. Tylko z powodów bardzo istotnych, po wcześniejszej rozmowie z księdzem, dokonujemy kolejnych zmian w grupach.

Spotkania w grupach dyskusyjnych prowadzą, przygotowani do tego wcześniej, animatorzy świeccy (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 522, § 3). Spotkania odbywają się zasadniczo w salce parafialnej. Terminy spotkań, odbywających się raz w miesiącu, podawane są przez animatorów (ustalane tak, aby kandydatom oraz animatorowi nie kolidowały z innymi zajęciami).

Ksiądz proboszcz nie musi orientować się w terminach spotkań dyskusyjnych (kandydaci otrzymują „namiary” swoich animatorów – nr telefonu bądź adres mailowy).

 

* zarówno ksiądz prowadzący przygotowanie, jak i animatorzy są tylko omylnymi ludźmi. A zatem bardzo prosimy o sprawdzenie dokładne listy kandydatów. Gdyby kogoś na liście zabrakło, czyjeś nazwisko albo imię zostało „przekręcone” - nie panikujemy tylko zgłaszamy ten fakt księdzu prowadzącemu przygotowanie. Termin zgłaszania błędów: 30 października.

 

* przypominamy, że w przypadku niezaliczonego etapu drugiego jedynym rozwiązaniem jest powtórka roku. Nie ma możliwości zaliczenia dwóch etapów w ciągu jednego roku, chociażby przez wzgląd na szacunek w stosunku do pozostałych zajęć i obowiązków kandydatów do bierzmowania (za duża ilość spraw do zaliczenia).

 

2. Na pierwsze spotkanie dyskusyjne (październik) kandydaci do bierzmowania dostarczają animatorowi po 5 zł. Jest to koszt zakupu "Dzienniczka kandydata do bierzmowania".

 

3. W naszej parafii pamiątką i znakiem przyjęcia sakramentu bierzmowania jest krzyżyk parafialny (z kotwicą i sercem), poświęcony przez Ks. Biskupa.

 

„Jeżeli Krzyż zostaje przyjęty, przynosi zbawienie i pokój (...) Bez Boga Krzyż nas przygniata; z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie. (...) Weź Krzyż!, przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć! Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!" - Jan Paweł II, spotkanie z młodzieżą na Lateranie.

 

Krzyże dla młodzieży bierzmowanej wykonywane są ręcznie ze srebra, wzór zastrzeżony dla naszej parafii. Koszt krzyżyka wynosi 30 zł. Pieniądze zbierają animatorzy w terminie: do marca.

 

4. Oprócz spotkań dyskusyjnych elementem kursu są również, odprawiane raz w miesiącu przez księdza proboszcza, w kościele pw. św. Augustyna, Msze św. dla poszczególnych roczników (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 522, § 5). Eucharystia dla klas trzecich gimnazjum odprawiana jest w trzecią niedzielę miesiąca, o godz. 19.00.

 

5. Zaliczenie trzeciego roku formacji kandydatów do bierzmowania wymaga (oprócz pilnowania zwykłych obowiązków katolika):

 

a) uczestnictwa w Mszy św. w trzecią niedzielę miesiąca, o godz. 19.00, w kościele pw. św. Augustyna (w czasie Mszy św. przekazywane informacje duszpasterskie dotyczące klas trzecich, podawany temat spotkań w grupach dyskusyjnych oraz na poziomie klasy trzeciej, w ramach kazania omawiany blok tematyczny - „Bierzmowanie – sakrament chrześcijańskiej dojrzałości”).

 

Sposób sprawdzenia obecności: podpis księdza w Dzienniczku kandydata

 

b) uczestnictwa w spotkaniach dyskusyjnych – trzeci etap przygotowania obejmuje 7 spotkań. W razie nieobecności na spotkaniu swojej grupy należy nawiązać kontakt ze swoim animatorem, to on ustala formę „odpracowania” opuszczonego spotkania (w razie poważnych zdarzeń losowych, uniemożliwiających uczestnictwo w spotkaniu zgłaszamy sprawę swojemu animatorowi jak najszybciej!!!).

 

Sposób sprawdzenia obecności: podpis animatora w Dzienniczku kandydata

 

c) uczestnictwa w rekolekcjach szkolnych (patrz zarządzenie Kuratorium Oświaty w Warszawie z dn. 1 marca 2010) – poza szczególnymi, usprawiedliwionymi wypadkami.

 

Sposób sprawdzenia obecności: podpis katechety w Dzienniczku kandydata

 

d) uczestnictwa w nabożeństwach: różańcowym (październik), roratach (listopad/grudzień), drodze krzyżowej (marzec/kwiecień), gorzkich żalach (marzec/kwiecień), majowym (maj)

 

Sposób sprawdzenia obecności: podpis księdza w Dzienniczku kandydata

 

e) lektury ewangelii wg św. Marka (patrz św. Hieronim „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”) - po trzy rozdziały na każde spotkanie dyskusyjne.

 

Sposób sprawdzenia: w gestii animatora

 

f) dostarczenia następujących danych do swojego animatora:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania (nie zameldowania)

- imię i nazwisko świadka bierzmowania (musi być praktykującym katolikiem, który już wcześniej przyjął Sakrament Bierzmowania)

- imię Patrona bierzmowania (albo święty albo błogosławiony, imię brzmiące z polska), jego życiorys wraz z motywacją dlaczego właśnie ten Patron został wybrany

 

Termin dostarczenia: luty

 

g) dostarczenia pozytywnej opinii katechety animatorowi – pod koniec 1 semestru roku szkolnego.

 

6. Kandydaci kończą formację weekendowym Kursem Nowej Ewangelizacjii „Nowe Życie”. Termin i miejsce kursu podany zostanie do ferii zimowych - kurs trwać będzie od piątku do soboty, poza Czapurami.

 

7. Ostatnim etapem przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania są próby liturgiczne. W miesiącu styczniu lub lutym otrzymujemy z Kurii Metropolitalnej informację o terminie przyjazdu Ks. Biskupa do naszej parafii. Wówczas ksiądz proboszcz podaje konkretny czas prób. Jest ich sześć, rozłożonych w ciągu 2 tygodni bezpośrednio poprzedzających uroczystość. Z racji tego, że ich termin podany jest dość wcześnie, są one bezwzględnie obowiązkowe. Tylko poważne zdarzenie losowe zwalnia od uczestnictwa, przy czym należy to zgłosić księdzu.

 

8. W przeddzień uroczystości zapraszamy Rodziców i Świadków, wraz z kandydatami do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Zaproszonych zostanie kilku kapłanów spoza parafii, aby spowiedź odbywała się sprawnie. Dla kandydatów spowiedź poprzedzająca przyjęcie Sakramentu Bierzmowania jest obowiązkowa. Oczywiście nie muszą przystąpić do niej w naszej parafii.

 

9. Jako że troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy do całej wspólnoty parafialnej, zwłaszcza do rodziców, którzy przez przykład życia i posłuszeństwo Bożemu prawu wprowadzają kandydatów w atmosferę dojrzałej wiary serdecznie zapraszamy Szanownych Rodziców kandydatów do bierzmowania na Msze św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 19.00 w kościele pw. św. Augustyna. Jednocześnie informujemy, że w ciągu roku katechetycznego odbędą się dwa spotkania dla Rodziców, po wieczornej Mszy św. (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 522, § 1 i 5). Terminy tych spotkań podane zostaną w ogłoszeniach parafialnych. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA DO EFEZJAN (EF. 6, 10 - 18)

 

 

"W końcu bądźcie mocni w Panu Jego potężną siłą. Włóżcie pełną zbroję Bożą, abyście zdołali przeciwstawić się zasadzkom diabła. Nie walczymy bowiem przeciw krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom i władzom, przeciwko panującym w świecie ciemności, przeciwko złym duchom na wyżynach niebieskich"

 

 

 

 

"Dlatego nałóżcie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły mogli się oprzeć i ostać, dokonawszy wszystkiego. Stańcie więc i przepaszcie wasze biodra prawdą, załóżcie pancerz sprawiedliwości, a na nogi włóżcie gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju."

 

 

 

 

 

"Zawsze miejcie tarczę wiary, dzięki której będziecie mogli ugasić wszelkie ogniste pociski Złego. Przyjmijcie też hełm zbawienia oraz miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Przy każdej okazji módlcie się w Duchu, zanosząc prośby i błagania."