Dzwonić w razie konieczności obecności kapłana: 604-422-072

Kandydaci do I Komuni Świętej

  

Formacja dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w naszej parafii

odbywa się w trzech etapach:

 

- klasa 2 - formacja biblijna i wspólnotowa

- klasa 3 - formacja eucharystyczna i wspólnotowa

- klasa 4 - formacja eklezjalna i maryjna

 


 

FORMACJA KANDYDATÓW

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

DZIECI Z KLASY 2

(Komunia Święta w roku 2020)

 

(opiekunką tego etapu jest p. Ewa Gąsienica - Brożyńska)

 

 

zapisy - czerwiec, lipiec (przed rozpoczęciem klasy 2)

 

• uczestnictwo w wycieczce do OGRODU BIBLIJNEGO w Wirach - 7 października 2018

- początek formacji

- katecheci i animatorzy wręczają uroczyście dzieciom album "Niedziela z Owieczką", będący pomocą w przygotowaniach, a później pamiątką po nich

 

• uczestnictwo w spotkaniach pt. "Biblijni Odkrywcy" - (metoda: katecheza Dobrego Pasterza) dwa razy w miesiącu, w niedzielę o godz. 10.00 (przed Mszą św. dziecięcą) - prowadzonych przez p. Ewę Gąsienicę-Brożyńską oraz animatorki duszpasterstwa dzieci, za pomocą gier, zabaw oraz rozmaitych metod aktywizujących zapoznających na poziomie podstawowym z treścią Ewangelii (dokładne terminy katechez wpisane są do albumu "Niedziela z Owieczką")

 

• uczestnictwo w Mszach św. niedzielnych o godz. 10.30

 

zakończenie tego etapu formacji - 23 czerwca 2019 czyli niedziela poprzedzająca święto Narodzenia Jana Chrzciciela (tego, który ogłosił przyjście Mesjasza), podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10.30 ksiądz proboszcz wręcza kandydatom do I Komunii Świętej egzemplarze Pisma Świętego

 

 

FORMACJA KANDYDATÓW

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

DZIECI Z KLASY 3

(Komunia Święta w roku 2020)

 

(opiekunem tego etapu jest ks. Rafał)

 

• uczestnictwo w pielgrzymce do sanktuarium św. Józefa w Poznaniu we wrześniu

(28 września 2019, zbiórka o godz. 9.30

- na parkingu przy sanktuarium św. Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25)

 

- jest to początek formacji sakramentalnej, Rodzice powierzają siebie i dzieci opiece Świętej Rodziny

- oo. karmelici, opiekujący się sanktuarium, wręczają dzieciom szkaplerz (zamiast medalika)

- dzieci otrzymują również krzyżyk parafialny, "Dzienniczek kandydata do I Komunii Świętej" oraz różaniec będący podarunkiem Ojca Świętego Franciszka

 

• uczestnictwo w Mszach św. niedzielnych o godz. 10.30, szczególnie:

* w październiku - wsp. Matki Boskiej Różańcowej:

- poświęcenie różańców (6 października 2019)

* w listopadzie - ur. Wszystkich Świętych

- poświęcenie książeczek do nabożeństwa (3 listopada 2019)

* w styczniu - Niedziela Chrztu Pańskiego

- poświęcenie alb (12 stycznia 2020)

* w lutym - ur. Ofiarowania Pańskiego (M.B. Gromnicznej)

- poświęcenie świec (2 lutego 2020)

→ sposób sprawdzenia obecności na Mszach niedzielnych: dzieci zbierają podpisy księdza w specjalnych dzienniczkach

 

• uczestnictwo w nabożeństwach:

 

* październik - nabożeństwa różańcowe (wtorek i czwartek, godz. 17.00)

 

* listopad - wymienianki (wtorek i czwartek, godz. 17.00)

 

* adwent - roraty (wtorek i czwartek, godz. 18.00)

 

* styczeń - nabożeństwa kolędowe przy żłóbku (niedziela, po Mszy św. o godz. 10.30)

 

* Wielki Post - nabożeństwa Drogi Krzyżowej (piątek, godz. 17.00)

 

* maj - nabożeństwa majowe (czwartek, godz. 17.00)

→ sposób sprawdzenia obecności na nabożeństwach: dzieci zbierają podpisy księdza w specjalnych dzienniczkach

 

• uczestnictwo w formacji eucharystycznej - dziewczynki w scholce, chłopcy w służbie ołtarza

(w trakcie - tłumaczona historia i tradycje parafialne, liturgia Mszy św. oraz ćwiczenie pieśni)

dziewczynki podzielone zostają na 4 zastępy, chłopcy również. Każdy zastęp ma jedno spotkanie w miesiącu, w sobotę. Spotkania prowadzone są: dla dziewczynek przez liderki scholki, dla chłopców przez starszych ministrantów. W niedzielę po "sobocie spotkania" zastęp "obstawia" liturgię Mszy św. o godz. 10.30.

→ sposób sprawdzenia obecności: dzieci zbierają podpisy opiekunów w specjalnych dzienniczkach

 

• uczestnictwo w Mszach św. o godz. 18.00 w okresie Białego Tygodnia

- podziękowanie Panu Bogu za dar Eucharystii

(od 24 do 30 maja 2020)

• uczestnictwo w pielgrzymce do sanktuarium w Tulcach, kończącej Biały Tydzień

(30 maja 2020, zbiórka o godz. 9.00 na parkingu przy kaplicy)

- (dzieci powierzają swoich Rodziców opiece Maryi)

 

 

FORMACJA KANDYDATÓW

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

DZIECI Z KLASY 4

(I Komunia Święta przyjęta była w roku 2019)

 

(opiekunem tego etapu jest ks. Rafał)

 

Przepięknym obyczajem jest świętowanie rocznicy I Komunii Świętej. W naszej parafii odbywa się ono szczególnie uroczyście i hucznie. Przygotowaniem do rocznicy jest udział w Mszach św. w 1 piątki miesiąca, o godz. 17.00. Dzieci z klasy 4 we wrześniu otrzymują specjalne obrazki "pierwszopiątkowe" - na których zaznaczają odprawioną spowiedź św. oraz udział w Eucharystii. Na obrazkach tych wypisane są również obietnice dane św. Małgorzacie Alacoque przez Pana Jezusa w związku z praktyką 1 piątków miesiąca. Ostatni, dziewiąty 1 piątek miesiąca wypada w miesiącu czerwcu, a więc tym miesiącu, w którym obchodzimy    rocznicę zakończenia Białego Tygodnia i oddania rodzin dzieci pod opiekę Matki Przenajświętszej w Tulcach. Podczas Mszy św. pierwszopiątkowych dzieci słuchają katechez związanych z budowaniem wspólnoty oraz duchowością Maryjną ("przez Maryję do Jezusa" - św. Ludwik Maria Grignon de Montfort).

 

Sama rocznica odbywa się w 2 etapach:

pielgrzymka z udziałem rodzin i przyjaciół dzieci na Jasną Górę w Częstochowie - tutaj ponowienie oddania się pod opiekę Matki Bożej, Królowej Kościoła oraz zapoznanie się z Jasną Górą, duchowym sercem Narodu Polskiego (czerwiec 2020)

świętowanie w gronie parafialnym - udział w niedzielnej Mszy św. o godz. 12.00, modlitwa Parafian w int. młodych, aby wytrwali na drodze świętości, a po Mszy uroczysty piknik na terenie parafialnym (czerwiec 2020)

 

 

 

 

 

FORMACJA RODZICÓW KANDYDATÓW:

 

 

1. Spotkania wspólne (cała grupa rodziców):

 

• pierwsze spotkanie organizacyjne w czerwcu 

 

• spotkanie z podziałem na małe grupy oraz ustalenie szczegółów technicznych okresu formacji (..................., godz. 20.00)

 

• uczestnictwo w pielgrzymce do sanktuarium św. Józefa w Poznaniu

(sobota, 28 września 2019, godz. 9.30 - zbiórka na parkingu przy kościele oo. karmelitów w Poznaniu)

- początek formacji, Rodzice powierzają siebie i dzieci opiece Świętej Rodziny

 

• Msza św. oraz spotkanie kolędowe przy żłóbku

(niedziela, 12 stycznia 2020, godz. 10.30)

 

• Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem - rodzice razem z dziećmi

(Środa Popielcowa, 26 luty 2020, godz. 17.00)

 

• uczestnictwo w pielgrzymce do sanktuarium w Tulcach, kończącej okres formacji

(30 maja 2020) - dzieci   powierzają swoich Rodziców opiece Maryi

 

2. Spotkania w małych grupach:

(na małe grupy dzielimy się podczas spotkania we wrześniu)

- raz w miesiącu odbywają się spotkania modlitewno-dyskusyjne prowadzone przez katechistów w salce parafialnej, terminy tych spotkań ustalane są przez grupy.

 

 

3. Wizyty w czasie spotkań w małych grupach:

(podczas spotkań w małych grupach odbywają się również rozmowy z ludźmi odpowiedzialnymi za techniczną stronę przygotowania do I Komunii Św.)

 

wrzesień - p. Maria Sommerfeld (alby, medaliki, różańce)

 

październik - p. Ewa Gąsienica - Brożyńska (zaproszenia na uroczystość oraz pamiątki)

 

listopad - p. Rafał Siuda (zdjęcia i film z uroczystości)

 

luty - p. Barbara Jankowiak (wystrój kaplicy, kwiaty)

 

marzec - p. Ewa Gąsienica Brożyńska (terminy spowiedzi, prób, Biały Tydzień)

 

kwiecień - p. Janusz Borowicz (przygotowanie kaplicy do uroczystości)

 

Oczywiście zapraszam też Rodziców (na ile im obowiązki i praca pozwolą)

do współuczestnictwa z dziećmi w pozostałych nabożeństwach i Mszach św..

W końcu, jak powiedział św. Jan Paweł II: "Rodzice słowem i przykładem życia […]

są pierwszymi katechetami swoich dzieci.

W tym oddziaływaniu - niech mi wolno będzie to podkreślić

- modlitwa powinna zajmować pierwsze miejsce"