Menu Zamknij

REGULAMIN OPŁAT CMENTARNYCH

1. Punktem odniesienia zgodnie z postanowieniami 69 Synodu Archidiecezji Poznańskiej jest wysokość zasiłku pogrzebowego, określonego na dzień 01.03.2011 na kwotę 4.000 zł. Co roku, 1 stycznia, będzie ta kwota korygowana.

Statut 1000: „Pokładne to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą proboszcza. Wysokość pokładnego wynosi 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS. Opłata za miejsce na grób o mniejszych wymiarach, przeznaczony dla dziecka do 6 lat lub dla pochówku urnowego, wynosi 10% zasiłku pogrzebowego.”

Statut 1002: „Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu. Istnieje możliwość odnowienia pokładnego na kolejnych 20 lat lub inny, krótszy, uzgodniony z zarządem cmentarza okres. Wysokość składanej opłaty za 20 lat wynosi 10% zasiłku pogrzebowego lub jest proporcjonalnie umniejszona, w zależności od uzgodnionego, krótszego okresu prolongaty.”

Statut 1004: „Wysokość opłaty za miejsce, na którym będzie stawiany grobowiec ziemny, zależy od decyzji proboszcza parafii będącej właścicielem cmentarza, jednak nie powinna ona przekraczać pięciokrotności sumy pokładnego dla grobu ziemnego na danym cmentarzu. Prolongata użytkowania grobowca powinna być dokonana po 99 latach od jego powstania. Jej wysokość jest równa aktualnej opłacie za miejsce na grobowiec.”

2. Opłata cmentarna zawiera następujące składniki:

● pokładne (dzierżawa na 20 lat)

● opłata eksploatacyjna (woda, energia elektryczna, wywóz śmieci, naprawy itp.)

3. Na cmentarzu parafialnym parafii pw. św. Augustyna w Czapurach możliwe jest chowanie zmarłych w następujący sposób:

● w grobowcach 6 – osobowych

● w grobach ziemnych podwójnych – głębokich (grób 4 – osobowy)

● w grobach ziemnych pojedynczych – głębokich (grób 2 – osobowy)

4. Koszty pochówku w grobowcu (przy alejach głównych):

● budowa – należy samemu znaleźć firmę, która wykona prace budowlane

● pokładne (pięciokrotność sumy pokładnego za grób pojedynczy) – 4.000 zł na 99 lat

● eksploatacja – 2000 zł od osoby na 99 lat

● razem – 6.000 zł

● przy każdej kolejnej pochowanej osobie w grobowcu, należy opłacić koszty eksploatacji

5. Koszty pochówku w grobie ziemnym podwójnym – głębokim (na polu ziemnym):

● pokładne (20% zasiłku pogrzebowego x 2) – 1600 zł na 20 lat

● eksploatacja – 400 zł od osoby na 20 lat

● razem – 2.000 zł

● przy każdej kolejnej pochowanej osobie w grobie, należy przedłużyć pokładne oraz opłacić koszty eksploatacji

6. Koszty pochówku w grobie ziemnym pojedynczym – głębokim (na polu ziemnym):

● pokładne (20% zasiłku pogrzebowego) – 800 zł na 20 lat

 eksploatacja – 400 zł na 20 lat

 razem – 1200 zł

● przy każdej kolejnej pochowanej osobie w grobie, należy przedłużyć pokładne oraz opłacić koszty eksploatacji

7. Koszty pochówku w grobie dla dziecka do 6 lat (na polu ziemnym):

● pokładne (10% zasiłku pogrzebowego) – 400 zł na 20 lat

● eksploatacja – 400 zł na 20 lat

● razem – 800 zł

8. Prolongata miejsc w grobowcu po 99 latach:

● pokładne – 4.000 zł na kolejne 99 lat

● eksploatacja (za każdą osobę w grobowcu) – 2.000 zł

9. Prolongata miejsc w grobie ziemnym podwójnym – głębokim po 20 latach bez pochówku:

● pokładne (10% zasiłku pogrzebowego x 2) – 800 zł na 20 lat 

● eksploatacja (za każdą osobę w grobie) – 400 zł

10. Prolongata miejsc w grobie ziemnym pojedynczym – głębokim po 20 latach bez pochówku:

● pokładne (10% zasiłku pogrzebowego) – 400 zł na 20 lat

● eksploatacja (za każdą osobę w grobie) – 400 zł

11. Prolongata miejsca w grobie dziecięcym ziemnym po 20 latach:

● pokładne (5% zasiłku pogrzebowego) – 200 zł na 20 lat

● eksploatacja – 400 zł

12. Opłata za postawienie pomnika:

● za grób pojedynczy – 200 zł

● za grób podwójny – 300 zł

12. Ekshumacje – tak jak koszty pochówku.

ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA CMENTARZA

– w kosztach partycypują wszyscy posiadający wydzierżawione miejsce na cmentarzu,

opłata składana jest w momencie zawierania umowy z właścicielem cmentarza

1. Wywóz śmieci – 1.242 zł (miesięcznie) x 12 = 14.904 zł

2. Energia elektryczna – 294 zł (miesięcznie) x 12 = 3.528 zł

3. Utrzymanie porządku (koszenie, wywóz trawy, porządkowanie terenu, naprawy) – 500 zł (miesięcznie) x 12 = 6.000 zł

w sumie roczny koszt utrzymania cmentarza = 24.432 zł (na rok 2020)