Menu Zamknij

Zanosimy przed ołtarze sprawy trudne i szczególnie ważne…

Dlaczego?

Sierpień 2003 roku w Licheniu – modlę się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Nagła myśl – już cztery lata mamy Swoją Parafię i Swoją Kaplicę. Czy nie mamy za co dziękować Bogu? Tak zrodziła się myśl, aby zorganizować pierwszą dziękczynną pielgrzymkę naszej wspólnoty.

Początek.

Pierwsza Parafialna Pielgrzymka wyruszyła do Częstochowy, przed oblicze Matki Bożej 14 września 2003r. Przeżyliśmy bardzo wzruszające momenty podczas Mszy Świętej, czuwając w Jasnogórskiej kaplicy, a także uczestnicząc w drodze krzyżowej, którą prowadził nasz ks. Proboszcz – Wojciech Szałata. Muszę wspomnieć naszą drugą pielgrzymkę do Lichenia i Kawnic w październiku 2003 r. Wyjechało wtedy 148 osób. To był prawdziwy wyjazd wspólnoty i całych rodzin.