Menu Zamknij

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Sakramentu Bierzmowania udzieli młodzieży naszej Parafii ks. bp Grzegorz Balcerek podczas Mszy św. w niedzielę 14 maja 2023 r. o godz. 17.30

Próby przed uroczystoscią:

  • poniedziałek 8.05.2023 godz. 18.40
  • wtorek 9.05.2023 godz. 18.40
  • środa 10.05.2023 godz. 18.40

Spowiedź święta dla młodzieży – piątek 12.05.2023 godz. 18.40

Plan DWULETNIEJ formacji kandydatów

oraz

regulamin przygotowania do sakramentu

BARDZO PROSZĘ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM!!!

pAMIĘTAJCIE, ŻE BIERZMOWANIE JEST PIERWSZYM SAKRAMENTEM, KTÓREGO OTRZYMANIE ZALEŻY CAŁKOWICIE OD WASZEJ POSTAWY I DECYZJI.

klasa 7 i 8 Szkoły Podstawowej zasady „rekrutacji” na dwuletni kurs

(patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 524, § 2)

przygotowujący do Sakramentu Bierzmowania:

1. Zapisu dokonujemy w klasie 7, wysyłając swoje dane (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres gimnazjum, w którym się uczę, klasa) na adres mailowy: parafia.swaugustyn@gmail.com lub osobiście dostarczam swoje dane do biura parafialnego

TERMIN NIEPRZEKRACZALNY ZGŁOSZENIA: 15 PAŹDZIERNIKA !!!

* zgłoszenie w terminie późniejszym skutkuje rozpoczęciem kursu o rok później, a co za tym idzie dopuszczeniem do Sakramentu Bierzmowania z rocznym opóźnieniem.

* przypominamy, że w przypadku przygotowania do Sakramentu Bierzmowania obowiązuje „rejonizacja” tzn. przygotowujemy mieszkańców naszej parafii. Jeżeli parafianin kościoła pw. św. Augustyna pragnie do Sakramentu Bierzmowania przygotować się w innym miejscu (z konkretnych, istotnych powodów) zobowiązany/a jest do odbycia rozmowy duszpasterskiej z ks. proboszczem naszej parafii i uzyskania jego zgody jeszcze przed rozpoczęciem przygotowania do sakramentu. Podobnie w sytuacji, gdy gimnazjalista przynależący do innej parafii pragnie przygotowywać się do przyjęcia sakramentu w parafii pw. św. Augustyna – powinien uzyskać zgodę swojego ks. proboszcza i dostarczyć ją do biura parafialnego parafii pw. św. Augustyna. (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 524, § 2).

2. Lista kandydatów z podziałem na grupy dyskusyjne, wraz z terminami pierwszych spotkań, wywieszona zostanie w gablocie oraz umieszczona na stronie internetowej parafii w ostatnią niedzielę października. Podział na grupy dokonuje się alfabetycznie, jakkolwiek z istotnych powodów, po wcześniejszej rozmowie z księdzem proboszczem, możliwe są zmiany w grupach. Spotkania w grupach dyskusyjnych prowadzą, przygotowani do tego wcześniej, animatorzy świeccy (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 522, § 3). Spotkania odbywają się zasadniczo w salce parafialnej. Terminy spotkań, odbywających się raz w miesiącu, podawane są przez animatorów (ustalane tak, aby kandydatom oraz animatorowi nie kolidowały z innymi zajęciami). Ksiądz proboszcz nie musi orientować się w terminach spotkań dyskusyjnych (kandydaci otrzymują „namiary” swoich animatorów – nr telefonu bądź adres mailowy).

* zarówno ksiądz prowadzący przygotowanie, jak i animatorzy są tylko omylnymi ludźmi. A zatem bardzo prosimy o sprawdzenie dokładne listy kandydatów. Gdyby kogoś na liście zabrakło, czyjeś nazwisko albo imię zostało „przekręcone” – nie panikujemy tylko zgłaszamy ten fakt księdzu proboszczowi. Termin zgłaszania błędów: 30 października.

* przypominamy, że w przypadku niezaliczonego etapu pierwszego jedynym rozwiązaniem jest powtórka roku. Nie ma możliwości zaliczenia dwóch etapów w ciągu jednego roku, chociażby przez wzgląd na szacunek w stosunku do pozostałych zajęć i obowiązków kandydatów do bierzmowania (za duża ilość spraw do zaliczenia).

3. Oprócz spotkań dyskusyjnych elementem kursu są również, odprawiane raz w miesiącu przez księdza proboszcza Msze św. dla poszczególnych roczników (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 522, § 5).

4. Zaliczenie pierwszego roku formacji kandydatów do bierzmowania wymaga (oprócz pilnowania zwykłych obowiązków katolika – codzienna modlitwa, coniedzielna Msza św., regularna spowiedź św.):

a) uczestnictwa w Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 19.00, w kościele pw. św. Augustyna (w czasie Mszy św. przekazywane są informacje duszpasterskie dotyczące klas pierwszych, podawany temat spotkań w grupach dyskusyjnych oraz w ramach kazania omawiany konkretny blok tematyczny).

b) uczestnictwa w spotkaniach dyskusyjnych – pierwszy etap przygotowania obejmuje 7 spotkań. W razie nieobecności na spotkaniu swojej grupy należy nawiązać kontakt z animatorem i „odrobić” temat – jak najszybciej!

c) uczestnictwa w nabożeństwach okresowych: różańcowym (październik), wymieniankach (listopad), roratach (grudzień), Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post), majowym (maj).

c) uczestnictwa w rekolekcjach szkolnych

d) lektury ewangelii wg św. Marka (patrz św. Hieronim „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”) – po dwa rozdziały na każde spotkanie dyskusyjne.

e) dostarczenia pozytywnej opinii katechety animatorowi – do końca roku szkolnego.

W naszej parafii posiadamy grupę katechistów, co daje nam możliwość przygotowywania osób dorosłych do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Bierzmowanie dorosłych w katedrze odbywa się 4 razy w roku.